Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 12/10-2021

Mødetid kl. 18.30 på Lerpytter.

Deltagere: Cita, Per, Brian og Torben

Fraværende: Alex

 

 • Gennemgang af referat og godkendelse heraf
  • Godkendt

 

 • Økonomi
 • Gennemgang af balance pr. 30.09.2021
  • Generelt ser det fornuftigt ud, men der er behov for en gennemgang af kontering med Sussi inkl. kontospecifikationer (Per)
  • Opfølgning på kontingentindbetalinger fra U13 og opefter samt seniorer (Torben)
  • Opkrævning af elitekontingent
   • Fortsat helårlig opkrævning
   • Opkrævning sker i februar
  • Budget 2022
   • Der arbejdes videre med budgettet for 2022.

 

 • Sportsligt/organisatorisk
 • Efterlevelse af værdier i TFC. De 3 dokumenter alle 3 bestyrelser godkendte.
  • Dialog i gang med Eliten om evt. tilpasning. Per og Torben deltager.
 • Personaleansvar for ansatte i TFC Amatør – skal vi have organiseret dette bedre
  • Dette blev diskuteret. Løsning skal findes.
 • Udtrædelse af bestyrelse – Brian Hangaard (helt planmæssigt)
  • Bestyrelsen takkede for lang og tro tjeneste og overleverede gave som tak.

 

 • Events/arrangementer
 • Arrangere afslutningsfest i november
  • Der arbejdes på at afholde en klubfest for senior
  • Cita har meldt ind på at hjælpe, det hun kan

 

 • Evt