Thisted FC

Amatørafdelingen

Takster for
kørselsgodtgørelse

Takster vedrørende kørsel i TFC

På bestyrelsesmødet, i januar 2011, blev følgende besluttet:

Vedr. buskørsel: fra dagsdato skal afstanden til udekampe være min. 199 km. (total 398 km.) for at bus må benyttes.

Ved kørsel i privatbiler ud over 125 km. (total 250 km.) afregnes med 1 kr. pr. alle kørt kilometer. (max. 4 biler pr. hold).

Klubben betaler til holdet udover km-taksten ved kørsel i privat biler, efter følgende tabel

Kørsel til stævner, træningskampe og træningslejre er for egen regning.

Bestyrelsen

0 km - 398 km
0 kr.
399 km - 550 km
500 kr.
551 km - 700 km
750 kr.
+700 km
1.000 kr.