FC Thy - Thisted Q

Kvindeliga Kval

Generalforsamling i Thisted FC

Datoen for årets generalforsamling er fastsat til d. 25. marts klokken 18.00.

Skrevet af:

Søren Willette Pedersen

Årets generalforsamling står for døren. Derfor har vi nu fornøjelsen af, at indkalde interesserede til generalforsamling d. 25. marts kl. 18.00 på Lerpyttervej 37, 7700 Thisted. Generalforsamlingen vil blive afholdt på 1. sal.

Dagsordenen for generalforsamlingen vil være som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det senest afsluttede regnskabsår
 3. Godkendelse af årsrapporten
 4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. A- og B-aktionærer vælger 1 bestyrelsesmedlem
  2. Thisted FC udpeget 1 bestyrelsesmedlem
  3. A-aktionærerne vælger de resterende bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal meddeles skriftligt senest den 18. marts 2024 på mail til sp@thistedfc.simsoft.dk

Efter endt generalforsamling i Thisted Fodbold Club Elite A/S, vil der være spisning. Derfor vil vi gerne have en bindende tilmelding af hensyn til madbestilling.

Se også andre nyheder her

Nyhed

Frida Nautrup solgt til FC Midtjylland

Nyhed

Sæsonkort 2024/2025

Nyhed

Line “SK” Kristensen forlænger sin aftale i klubben

Nyhed

Kom til foredrag med Mark Strudal